Home  -  Úvod

  Our production is mainly focused on garnet and moldavite jewelry, which is produced by goldsmith companies. We cut and polish garnets, moldavites, crystals and other precious stones. We cut garnets and moldavites of smaller dimensions by machine, in larger series. The prices of machine cut stones are lower than the prices of hand cut stones, with the same quality - see price lists. The accuracy of the diameter of the machine cut stones is +/- 0.01 mm.

Naše výroba je zaměřena především na granátové a vltavínové šperky, které vyrábějí zlatnické firmy. Brousíme a leštíme granáty, vltavíny, křišťály a další drahé kameny. Granáty a vltavíny menších rozměrů brousíme strojně, a to ve větších sériích. Ceny strojně broušených kamenů jsou nižší než ceny ručně broušených kamenů, a to při stejné kvalitě - viz ceníky. Přesnost průměru strojně broušených kamenů je +/- 0,01 mm.