For collectors - Pro sběratele

For collectors and lovers of cut stones, we make cuts of large collection gems, which supply the material themselves. We also repair damaged stones and make cuts to old jewelry.

Pro sběratele a milovníky broušených kamenů provádíme výbrusy velkých sbírkových drahokamů, kteří si materiál dodávají sami. Opravujeme také poškozené kameny a provádíme zábrušky do starých šperků.